Reklamační formulář
[English]

Kontakt:

  • e-mail: info@cwj24.cz
  • telefon: +420 541 227 965
  • mobil: +420 605 209 200
  • GPS: 49°15'20.766"N, 16°35'29.008"E

GPS coordinates - main gate
Adresa:
   CWJ24, a.s., Karásek 13, 621 00 Brno
   IČ: 27754201
   DIČ: CZ27754201

Sociální sítě:

Co se aktuálně děje:


Ceník & služby

Základní ceník služeb CWJ24 pro kosmetiku, ceny jsou pouze orientační a odpovídají charakteru zboží. Účtovacím období je kalendářní měsíc a všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

A. Základní služby

IDpoložkasazba
AF1Evidence karty zboží20 Kč
AV1Obsazená paleta100 Kč
AV2Řádek na příjmu120 Kč
AV3Řádek na expedici30 Kč
AV4Vydaný štítek - karton80 Kč
V5Vydaný štítek - paleta600 Kč

B. Služby s přidanou hodnotou

IDpoložkasazba
BV6Etiketování kusu2 Kč
BV7Příjem kusu vratky5 Kč
BV91 h vícepráce200 Kč

C. Ostatní služby

Přefakturace dle skutečných nákladů, jedná se zejména o dopravu, odebraný materiál mimo objednávky apod.

D. Příplatky a dohodnuté sankce

IDpoložkasazba
DP1Express (zkrácení dohodnuté doby na polovinu)+50 %
DP2Hard Express (nasazení veškerých kapacit)+100 %
DS1Ohlášený příjezd zásilky alespoň 5 dní předem0 Kč
DS2Ohlášený příjezd zásilky pouze 24 h předem+500 Kč
DS4Ohlášený příjezd méně než 24 h předem+1.500 Kč
S3Neohlášený příjezd zásilky+5.000 Kč